Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever

Deze pagina delen

Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever.  U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel.  U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan:

EPB HUB - Schorsen arbeidsovereenkomst

 

 

Schors de arbeidsovereenkomst van de werknemer gedurende de periode dat hij in dienst treedt van een andere werkgever (met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

EPB HUB - Tekst 5 (2)

 

U kunt een werknemer ter beschikking stellen in het kader van een dienstverleningsovereenkomst met een andere onderneming. Zorg dan wel voor duidelijke afspraken rond instructies die door de andere werkgever kunnen worden gegeven in een overeenkomst en vergeet de overlegorganen niet te informeren.

EPB HUB - Tekst 5 (3)

 

Uw vaste werknemers kunt u voor beperkte tijd ter beschikking stellen van een andere werkgever. Daarvoor is het voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging van de andere werkgever en het Toezicht Sociale Wetten nodig en moet u de afspraken vastleggen in een driepartijenovereenkomst.

EPB HUB - Tekst 5 (4)

 

Voor de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten of intra-groep kunt u werknemers ook ter beschikking stellen. Daarvoor moet het Toezicht Sociale Wetten verwittigd worden en moet u de afspraken vastleggen in een driepartijenovereenkomst.

EPB HUB NL - TEKST 5.png

Tijdens en na de eerste lockdown (tussen 1 april en 30 juni 2020) konden werkgevers vaste werknemers (voor zover ze al in dienst waren voor 10 april 2020) tijdelijk beschikking stellen aan werkgevers die behoren tot kritieke sectoren. Kritieke sectoren zijn de ondernemingen die behoren tot de zogenaamde cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken (op basis van het paritair comité waartoe men behoort). 

Dit was een nieuwe uitzondering op het verbod van terbeschikkingstelling, die aan minder voorwaarden onderworpen was dan de klassieke uitzonderingen. In dit geval bleef de werknemer met zijn werkgever verbonden via zijn arbeidsovereenkomst, maar de gebruiker werd hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.  Het loon en de voordelen moesten gelijk (of evenwaardig) zijn aan deze bij de gebruiker (zeker wanneer de werkgever behoort tot een verschillend paritair comité).

Ten gevolge van de tweede lockdown kondigde de overheid de verlenging aan van de maatregel om “Het makkelijker (te) maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs” en dit tot 31 maart 2021.  Dit moet evenwel nog worden goedgekeurd in wetgeving.

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs

Gerelateerd nieuws