Overslaan en naar de inhoud gaan

Vastgoed

 Lydian is een toonaangevende speler op het gebied van van vastgoedtransacties en projectontwikkeling met betrekking tot kantoorgebouwen, winkelcentra, residentieel vastgoed, hotels, bejaardentehuizen en logistiek vastgoed.

Aandachtsgebieden

Wij beschikken over expertise in commerciële vastgoedprojecten, waaronder kantoren, winkelcentra, distributiecentra, industrieel vastgoed, hotels, bejaarden- en verzorgingstehuizen en de herontwikkeling van bronwfields. Onze ervaring strekt zich uit tot projectontwikkeling, ontwikkelingsfinanciering, het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten, het adviseren over de geschikte juridische structuur, PFI- en PPS-projecten en stadsvernieuwing.

Ons team beschikt over een diepgaande expertise in het opstellen en onderhandelen van alle soorten huurcontracten voor onroerend goed gelegen in de verschillende Belgische regio's. Verder hebben we een uitgebreide expertise in het structureren van mede-eigendom en andere tijdelijke verenigingen.
 

  Wij adviseren bedrijven actief in de bouw-, engineering-, energie- en infrastructuurindustrie en hebben zeer complexe EPC-contracten onderhandeld en opgesteld. Wij adviseren inzake bouwrecht in geval van projectvertragingen, storingen en defecten en assisteren bij technische expertises.

  Onze sterkte is ons vermogen om onze juridische expertise in het identificeren en aanpakken van de problemen en risico's die zich in dergelijke contracten voordoen, te combineren met onze branchegerichte kennis.

  Onze ervaring met EPC-contracten omvat alle soorten bouw-, engineering- en energieprojecten.  Wij hebben aanzienlijke EPC-ervaring in het kader van civieltechnische bouwprojecten zoals appartementencomplexen en hotels, nutsbedrijven, kantoorgebouwen, energieprojecten, transport en water.
   

   Onze milieudeskundigen beschikken over een uitgebreide expertise op het gebied van complexe milieu- en energiereguleringsvraagstukken, waaronder volgende zaken die daarmee verband houden:

   • vergunningen;
   • productregulering;
   • afval;
   • verontreinigde eigendommen;
   • brownfield projecten;
   • mechanismen voor de toewijzing van milieurisico's in de bedrijfs-, krediet- en vastgoeddocumentatie;
   • vastgoedtransacties en PFI/PPS-projecten op het vlak van water, afval en afvalwater;
   • aanstelling van en omgang met milieuadviseurs;
   • regelgevende tussenkomst en handhaving.

   Wij behandelen deze zaken overal in België.

   Tot onze cliënten inzake milieurecht behoren enkele van de grootste particuliere ondernemingen in België, waaronder bedrijven die actief zijn in de vastgoed-, bouw-, afval, water- en energiesector, alsook enkele grote overheidsinstellingen.

    Wij geven duidelijk stedenbouwkundig advies aan ontwikkelaars, grondeigenaars, aannemers en retailers, met name op het vlak van planologie en zonering voor elke regio in België.

    Typische projecten zijn onder meer de stimulering en uitvoering van grote duurzame stadsontwikkelingen en de herontwikkeling van brownfields.

    Ons team beschikt over een ruime ervaring in de samenwerking met lokale overheden en hun ontwikkelingspartners en levert bijstand bij de uitvoering van herontwikkelingsprogramma’s in de stad en stadscentra.

     Wij beschikken over een sterke reputatie in het optreden voor verhuurders, huurders en andere gebruikers van kantoren en andere soorten vastgoed omdat wij een daadwerkelijk inzicht hebben in de motieven van onze cliënten om een welbepaald vastgoed te verwerven alsook in het gebruik dat de cliënt hiervan wenst te maken. 

     Wij adviseren cliënten over alle aspecten van hun vastgoedstrategie, in het bijzonder over:

     • het uitvoeren van een vastgoedaudit om hun vastgoedbezit te beoordelen;
     • vermogensallocatie, risicobeheer en transactionele opportuniteiten;
     • het ontwikkelen van een strategisch vastgoedplan dat het management veel tijd bespaart, waarde creëert binnen de vastgoedportefeuille alsook een reële waarde oplevert voor de aandeelhouders;
     • de uitvoering van dat plan, of het nu gaat om desinvesteringen, sale and leaseback operaties, effectisering of outsourcing.

      Private Financiëringsinitiatieven (PFI's) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn in België aanzienlijk toegenomen. Lydian heeft een voortrekkersrol gespeeld in deze ontwikkeling en heeft zowel de overheid en de privésector bijgestaan bij verschillende grotere en meer complexe transacties. 

      Onze expertise in vastgoed- en omgevingsaangelegenheden en in publiek recht, verzekeringen, projectfinanciering en private equity zorgt ervoor dat wij onze cliënten een volledige juridische dienstverlening aanbieden om hun deelname aan PPS/PFI-projecten te ondersteunen.

      Wij zijn bedreven in het opzetten van projectstructuren, het uitvoeren van juridische haalbaarheidsstudies en risicoverdelingsoefeningen, het adviseren over fiscale, financiële, bedrijfs-, procurement- of vastgoedoptimalisaties, het ondersteunen van juridisch projectmanagement, de deelname aan onderhandelingen met partners, aandeelhouders en stakeholders en het opstellen van aanbestedings- of biedingsdocumentatie. 

      Wij beschikken over een grondige kennis van de juridische technieken die van essentieel belang zijn voor elk PPS/PFI-project, zoals bijvoorbeeld concessies, joint ventures, procedures voor overheidsopdrachten, subsidies, leningen en zekerheidsstructuren, service level- en interfaceovereenkomsten, budget- en ESA 2010-regelgeving.

       Ons team voor vastgoedgeschillenbeslechting bestaat uit zeer ervaren advocaten met de expertise om de meest technische en complexe vastgoedgeschillen te behandelen.

       Wij treden op voor een breed nationaal en internationaal cliënteel, waaronder ontwikkelaars, investeerders, verhuurders, banken en joint venture partners.

       Naast de behandeling van de meest complexe rechtszaken geven wij strategisch en tactisch advies om geschillen te voorkomen of te beslechten aan de best mogelijke voorwaarden door middel van verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting, waaronder bemiddeling en arbitrage.

        Bij de begeleiding van een cliënt die een vastgoedbelegging verwerft of verkoopt, besteden wij aandacht aan:

        • het opstellen of analyseren van een offerte / intentieverklaring;
        • het overeenkomen van de transactiestructuur (asset deal of share deal) en documentatie;
        • het uitvoeren van due diligence, hetzij voor de verkoper of voor de koper;
        • financieringsregelingen en fiscale implicaties;
        • het onderhandelen en opstellen van contracten zoals Asset Purchase Agreements (APA’s) en Share Purchase Agreements (SPA’s);
        • rapportering inzake commerciële afspraken bijvoorbeeld hotelmanagementovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten voor machines, enz;
        • bijstand na de transactie.

        De aankoop of verkoop van vastgoedbeleggingen door buitenlandse cliënten vereist een zorgvuldige aandacht voor de eigendomsstructuur. Samen met ons fiscaal team adviseren wij onze cliënten regelmatig over de meest gunstige regelingen afgestemd op hun land van vestiging.

         Wij hebben ervaring in alle onderdelen van fiscaliteit en vastgoed, gaande van aan- en verkoop tot commerciële en residentiële ontwikkeling, investeringen, vermogensbeheer en internationale activiteiten. Ons doel bestaat erin om steeds het beste resultaat voor onze cliënten en voor het vastgoedproject te bereiken.

         Wij zijn gespecialiseerd in het optionele BTW-regime voor de huur van professioneel vastgoed en financiële en operationele leasing. Wij beschikken tevens over de nodige expertise om uw overeenkomst vanuit fiscaal oogpunt te optimaliseren.    

         Het team vastgoedfiscaliteit, dat "tweetalig" is op het gebied van vastgoed en fiscaliteit en dat vertrouwd is met de manier waarop vastgoedtransacties in België worden gedaan, vormt de "missing link" die onze vastgoedadvocaten in staat stelt samen te werken met het interne fiscale team van onze cliënten, alsook met diens externe adviseurs.